ટ્રી ગણેશા’ના માધ્યમથી ભારતની આવતીકાલને તૈયાર કરે છે ગ્રીનમેન વિરલ દેસાઈ

ગ્રીનમેન (Green Man) તરીકે ઓળખાતા સુરતના પર્યાવરણપ્રેમી વિરલ દેસાઈ (Surat Environmentalist Viral Desai) પાછલા છ વર્ષોથી ‘ટ્રી ગણેશા’(Tree Ganesha) ની સ્થાપના કરે છે, તેઓ ગણેશ મહોત્સવને (Ganesha Mahotsav)  ભક્તિના ઉત્સવની સાથોસાથ સ્વચ્છતા…